El usuari es compromet a:

 

-Deixar la sala neta i ordenada tal i com se li ha entregat . De no fer-ho, l’usuari haurà d’abonar 30,00 euros.

– A no trencar cap objecte que forma part del mobiliari i de la decoració de la sala, així com electrodomèstics , instal·lacions elèctriques , d’aigua etc.

-La nevera, el congelador, microones , cal deixar-los totalment nets i vuits .

-El nens han d’anar acompanyats d’un adult durant tot el servei.

-Tenir la porta tancada en tot moment mentre duri la festa.

-No superar l’aforament màxim de 30 persones.

-Entregar la clau personalment al responsable de EL TEU ESPAI en finalitzar la festa.

-Respectar el descans dels veïns.

-No rellogar la sala a terceres persones.

Està totalment prohibit :

 

-Utilitzar qualsevol aparell reproductor de música que no sigui propi de la sala.

-Tirar confeti , serpentines ni esprais dins de la sala.

-Enganxar qualsevol tipus d’adhesiu a la sala.

-Caminar o saltar per sobre dels sofàs.

-Donar cops a la TV

-Tirar joguines al terra.

-Jugar al parc de boles amb joguines i menjar-hi.

-Utilitzar els penjadors de la roba com a joguines.

-Fumar dins la sala

-Consumir drogues de qualsevol mena.

-Portar mascotes de qualsevol mena.

DRETS USUARI

Si EL TEU ESPAI, actuant amb la previsió i diligencia degudes, no pugues facilitar la sala contractada per raons que no siguin imputables i si existís impossibilitat de prestar el servei en les condicions pactades, EL TEU ESPAI oferirà al usuari, sempre que sigui possible , la possibilitat de retornar tots els diners .