COM PUC FER LA RESERVA

La reserva la pot fer per telèfon o WhatsApp, al número 601 730 179, per correu electrònic elteuespai@teuespai.com o bé a través de la nostra pàgina web en la pestanya Reserva.

Un cop feta la reserva, El teu Espai li enviarà un correu electrònic amb el número de compte on haurà d’abonar 50% del preu acordat en concepte de paga i senyal. Feta la comprovació de l'abonament, li enviarem un nou correu electrònic confirmant la seva reserva.

El dia de la festa o celebració l'usuari haurà d'abonar la resta de l'import acordat a la persona que li obri la sala.

El teu Espai es reserva el dret de demanar una fiança la qual s’haurà d’abonar el dia de la festa o celebració i es retornarà al finalitzar, un cop comprovat que no hi han desperfectes.

CONDICIONS DE LA RESERVA

La reserva NO serà efectiva si no rep el mail de confirmació, si això ocorregués és imprescindible que es posi en contacte amb nosaltres, recordi que les transferències poden tardar un o dos dies segons la entitat bancària.

Els canvis de dia i torn es podran fer sense cost algun, sempre que hi hagi disponibilitat de sala i es faci amb una antelació mínima de 5 dies. Si el canvi és per a una reserva que variï el preu, aquest es modificarà per tal d'ajustar-se a la nova franja horaria i/o dia. L’import abonat en concepte de paga i senyal s’aplicarà a la nova reserva.

Les anul·lacions de reserva posteriors a aquests 5 dies no tindran dret a devolució alguna. Si ens avisa amb menys de 72 hores d'antelació al dia de la festa o celebració, NO recuperarà l'import abonat en concepte de paga i senyal i haurà d'abonar el cost de les despeses ocasionades pels serveis contractats, sempre i quan aquests no puguin ser retornats o cancel·lats totalment. (articles que ja hagin estat adquirits i no puguin ser retornats, servei de càtering, etc). En cap cas les anul·lacions suposaran un cost per El teu Espai.

EL DIA DE LA RESERVA

Ha de saber que l'horari del torn de matí és de les 10:00 a les 14:00h., el del torn de tarda és de les 16:00 a les 20:00h. i el del torn de nit és de les 22:00 a les 2:00h. del dia següent.

L'entrada a la sala es farà en l'hora reservada o amb un marge de retard de 20 minuts. Passat aquest temps, si l'usuari no es presenta o no ens comunica amb antelació el seu retard, es considerarà que la reserva ha estat cancel·lada. En aquest sentit, El teu Epai es reserva el dret de no retornar l’import abonat en concepte de despeses de cancel·lació .

En entrar a la sala s'abonarà la resta de l'import establert i el dels extres contractats, en efectiu. També es lliurarà signat el full d'acceptació de condicions enviat en el correu electrònic de confirmació.

Si decidiu deixar la sala abans de l'hora prevista heu de trucar al telèfon 601 730 179 per que vinguin a tancar la sala. En cap cas heu de deixar la sala sense supervisió. (NO es retornarà cap part l'import pagat.)

FINALITZACIÓ DE LA FESTA

Si durant la festa decidiu quedar-vos una estona més, ho podeu fer sempre i quan no hi hagi cap reserva posterior, per fer-ho heu de trucar al telèfon 601 730 179 amb antelació i notificar-ho.

El preu de l'hora extra és de 20€ fins les de 21:00h i partir d'aquesta és de 35€.

10 minuts abans de finalitzar la festa, una persona de El Teu Espai anirà a la sala per a comprovar que tot està correcte. La sala ha de quedar totalment recollida, les taules i cadires han de deixar-se al seu lloc, l'usuari ha de netejar la sala i llençar les escombraries, o bé si en acabar la festa no vol recollir la sala, no es preocupi , per tant sols 30,00€ més, la recollirem i netejarem nosaltres.

És important que abans d'abandonar la sala, comprovi que no es deixen res i que la nevera quedi buida.

OBSERVACIONS

Està prohibit, fumar, tirar confeti, entrar animals de companyia, penjar decoracions fora dels llocs indicats pel personal de El Teu Espai i tot els actes que puguin comportar danys materials. Recordeu que s’ha de fer un bon ús de les instal·lacions, del mobiliari, estris, etc. que hi ha a la sala.

RESPECTEU EL DESCANS DELS VEÏNS EN TOT MOMENT, DINTRE I FORA DE LA SALA.